top of page

POILÍTICA DE PRIVACITAT.

  • POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

NONAME ART FACTORY, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir a través dels enllaços.

NONAME ART FACTORY, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pugui derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, NONAME ART FACTORY, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals dels eventuals.

NONAME ART FACTORY, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web: www.totboda.com no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

NONAME ART FACTORY, SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

  • PUBLICITAT

La web: www.totboda.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

NONAME ART FACTORY, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  • MODIFICACIONS

NONAME ART FACTORY, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions dús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

  • RESERVA DE COOKIES

NONAME ART FACTORY, SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, NONAME ART FACTORY, SL informa que les cookies s'associen per les cookies s'associa el nom ni els cognoms de lusuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que es instal·lin al vostre disc dur. Tot i això, per accedir als llocs web de NONAME ART FACTORY, SL no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

  • PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

De conformitat amb el que estableix el Reial decret llei 5/2018, per a l'adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, per a l'aplicació del   del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, i la LOPD 3/2018, de garantia dels drets digitals bb3b-136bad5cf58d_NONAME ART FACTORY, SL informa als usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es poden demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, l'única excepció és les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de, NONAME ART FACTORY, SL_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, NONAME ART FACTORY, SL informa de la possibilitat d'exercir els drets de_cc783 té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir-ne la certesa de la informació, oposición que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades,_cc7-9 bb3b-136bad5cf58d_que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació,_cc781905-5cde-3194-bb3b-1 ment de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, facilitat a la web per tal de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: CAMELIES, 109._cc781905-5 -3194-bb3b-136bad5cf58d_Codi Postal: 08024. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. Correu electrònic: hola@totboda.com , ​_d04a07d8-9cd1-3239-914

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privadesa, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, demanem el vostre consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

  • PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a NONAME ART FACTORY, SL. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de NONAME ART FACTORY .

Així mateix, NONAME ART FACTORY, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals incompliment daquestes condicions.

  • SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues en línia per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda en línia.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privadesa i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que tenen un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

  • CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

www.totboda.com complix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada-5GRUP QUALIA, pel que se li atorguen sengles certificats en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los al seu lloc web.

  • ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i NONAME ART FACTORY, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents 3194-bb3b-136bad5cf58d_NONAME ART FACTORY, SL, els jutjats o tribunals de la localitat de_cc781905-5cde-3194

bottom of page